Soul Wisdom

Sacred Healing Touch + Spirituele Counseling + Sessies in Amsterdam

Tuaca Kelly biedt je aan:

 • Geavanceerd intuïtief inzicht
  Geavanceerde intuïtieve healing
  Multidimensionale genezing
  Geavanceerde geïntegreerde Healing / lichaamswerk
  Geavanceerde craniosacrale therapie
  Geavanceerd fascia-werk
  Lifestyle advies
  De kunst van relaties + communicatie
  Examen / studievoorbereiding
  Intuïtieve training voor JOUW beroep
  Volwassenen + Kinderen
  En andere coole alledaagse dingen...

  Sessies Persoonlijk / Telefonisch

Tuaca Kelly offers:

 • Advanced Intuitive Insight
  Advanced Intuitive Healing
  Multidimensional Healing
  Advanced integrated healing / bodywork
  Advanced craniosacral therapy
  Advanced fascia work
  Lifestyle consulting
  The art of relationships + communication
  Exam / study preparation
  Intuitive Training for YOUR profession
  Adults + Children
  And other cool everyday life stuff...

  Sessions In-Person / Telephone. 

Medische vrijwaring:

De verstrekte informatie is voor educatieve doeleinden en is niet bedoeld als medisch advies of vervanging van het medisch advies van een arts of andere gekwalificeerde beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. Het is niet onze bedoeling om een ziekte of ziekte te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen. Raadpleeg altijd een arts of andere zorgverlener voor medisch advies of informatie over diagnose en behandeling. De informatie in deze presentatie is niet geëvalueerd door de Food & Drug Administration of een andere medische instantie..

Neem contact met ons op: