Gebruiksaanwijzing NanoSoma

De fabrikant geeft aan op zijn website:
Zie de originele tekst onderaan de pagina

NanoSoma producten behandelen of genezen niets. In plaats daarvan zetten ze ons lichaam aan om voor zichzelf te zorgen op manieren die we nooit voor mogelijk hadden gehouden.

NANO SOMA® Spray Gebruiksprotocol:
Als u geen bestaande gezondheidsproblemen heeft en jonger bent dan 50 jaar, begin dan met één keer per dag 5 sprays in uw mond. Als mensen echt begrijpen wat NANO SOMA is en gebruikt, zal IEDEREEN dit naar onze mening de rest van zijn leven blijven gebruiken. Het ondersteunt krachtig uw immuunsysteem en nog veel meer. Deze video van derden legt heel goed uit waarom je het zou moeten gebruiken. Ze vermelden hier niet dat NANO SOMA het lichaam ertoe aanzet endogene vitamine C te produceren, een werkelijk diepgaand resultaat van het gebruik van NANO SOMA.

Als u ouder bent dan 50, raden wij u aan om 4 keer per dag 5 sprays te gebruiken voor de eerste fles, een tweede fles gedurende de volgende twee weken (5 sprays tweemaal daags) en een derde fles gedurende de volgende 4 weken (5 sprays eenmaal per dag). Gebruik daarna 5 sprays per dag.

Als u een bestaande gezondheidsklachten heeft, raden wij u aan om 5 sprays te gebruiken, 4 keer per dag, totdat uw klachten zijn verdwenen.

Sommige gebruikers hebben gemeld dat 5 keer sprayen per uur gedurende 12 uur een hardnekkige aandoening in beweging kan brengen. Een andere gebruiker heeft bevestigd dat je hiermee resultaten boekt, en je kunt dit zo vaak gebruiken als je wilt. NANO SOMA is voedsel.

Als u NANO SOMA wilt gebruiken om uw lichaam te ondersteunen bij opschonen van de inhoud en de effecten van de COVID-prik, hetzij omdat u zelf een prik heeft gekregen of omdat u in contact komt met iemand die dat heeft gedaan (moeilijk te vermijden in een openbare plaats), raden wij het volgende protocol aan: 5 sprays elke 4 uur gedurende 7 dagen, daarna 5 sprays per dag. Als u een bestaande gezondheidsklachten heeft, ga dan na voltooiing van het prikverwijderingsprotocol verder met 5 verstuivingen, 4 keer per dag, totdat het helder is, en ga daarna terug naar 5 verstuivingen eenmaal per dag.

Gebruik het met dankbaarheid, positieve verwachting en geloof in het wonder van dit geschenk aan de mensheid. Als je het met een grote portie scepsis of ongeloof aanvaardt, werkt het misschien niet voor jou.

Sommige mensen ervaren een "genezende crisis" (zie beschrijving hieronder) wanneer ze NANO SOMA beginnen te gebruiken. In dit geval adviseren wij u te beginnen met één spray/dag, en dit geleidelijk op te bouwen tot 5 sprays/dag. Als één spray nog steeds te veel is, verlaag dan gedurende een week of twee dagelijks één druppel met een wattenstaafje op uw pols, gebruik dan één spray per dag en werk op. Ik heb hierbij met verschillende mensen samengewerkt. Hun vreugde als ze 4 keer per dag 5 sprays kunnen gebruiken, is prachtig om te zien.

Bij oog- of oorproblemen kunt u wat NANO SOMA in een knijpflesje met oogdruppels gieten en een of twee keer per dag een druppel in elk oog of oor doen. Het prikt kort in de ogen, maar is veilig. Velen hebben gemeld dat NANO SOMA hun natuurlijke ooggezondheid en gezichtsvermogen ondersteunt.

Genezende crisis of reactie:
Metadichol® is gemaakt van volledig natuurlijke, op voedsel gebaseerde ingrediënten en heeft geen bekende bijwerkingen. Sommige gebruikers (de meesten niet) kunnen een genezingscrisis ervaren, wat kan gebeuren als natuurlijke gezondheidsproducten werken. Dit gaat meestal binnen een dag of twee over. De tekenen en symptomen van een genezingscrisis zijn vaak identiek aan de ziekte zelf.

Hoesten, koorts, pijn, huiduitslag en jeuk zijn bijvoorbeeld allemaal mogelijke reacties. Soms kan de aandoening tijdens de ontgiftingsperiode verergeren voordat deze beter wordt. Drink gewoon veel water, neem voldoende rust, eet meer fruit en groenten en minder vlees, doe dagelijks wat lichaamsbeweging om het uit te zweten, zorg voor een dagelijkse blootstelling aan de zon en blijf de MagicDichol-productenfamilie gebruiken. 

NANO SOMA® Spray Usage Protocol:

  • If you have no existing health conditions and you are under 50, begin by using 5 sprays in your mouth once/day. When people truly understand what NANO SOMA is and does, in our opinion EVERYONE will do this for the rest of their lives. It powerfully supports your immune system and much more. This 3rd party video explains very well why you should use it. They miss that NANO SOMA triggers the body to produce endogenous Vitamin C, a truly profound outcome from using NANO SOMA.

  • If you are over 50, we recommend you use 5 sprays 4 times/day for the first bottle, a second bottle over the next two weeks (5 sprays twice/day) and a third bottle over the next 4 weeks (5 sprays once/day); i.e., normal health maintenance usage. Use 5 sprays once/day thereafter.
  • If you have a known existing health condition, we suggest you use 5 sprays, 4 times/day until your condition is cleared.
  • Some users have reported that 5 sprays every hour for 12 hours can get a stubborn condition moving. Another user has confirmed getting results with this, and you can use this as often as you want. NANO SOMA is food.
  • If you wish to use NANO SOMA to support your body to clear the contents and the effects of the COVID jabs, whether because you, yourself have been jabbed or because you come into contact with someone who has (hard to avoid if you venture into a public place), we recommend the following protocol – 5 sprays every 4 hours for 7 days, then 5 sprays once/day thereafter. If you have an existing health condition, on completion of the jab clearing protocol, continue with 5 sprays 4 times/day until it is clear, then drop back to 5 sprays once/day thereafter.
  • Use it with gratitude, positive expectation and belief in the wonder of this gift to humanity. If you take it with a large serving of scepticism or disbelief, it may well not work for you.
  • Some people experience a healing crisis (see description below) when they begin to use NANO SOMA. In this case, we recommend you begin with one spray/day, gradually building up to 5 sprays/day. If one spray is still too much, reduce to one drop from a cotton bud on your wrist daily for a week or two, then use one spray/day and work up. I have worked with several people in doing this. Their joy when they can use 5 sprays 4 times/day is wonderful to behold.
  • For eye or ear issues you may wish to pour some NANO SOMA into a squeeze eye dropper bottle and put a drop in each eye or ear once or twice a day. It stings briefly in the eye but is safe. Many have reported that NANO SOMA is supportive of their natural eye health and vision.

In addition, Master Medical Intuitive Lorraine Mill observed (about 3:30 in) that spraying NANO SOMA up your nose supports your body’s ability to clear the pineal gland. It also helps to clear the nasal passages and provides more direct access to the lungs.

 

Animals

NANO SOMA is perfectly safe to use with animals. In fact, animals usually respond more rapidly to NANO SOMA than people do.As with us, the amount you use is not critical. You cannot overdose on NANO SOMA (unless you use many years’ supply in a day). However, it’s natural to use less for a chihuahua than a horse…

You may also spray NANO SOMA on the paws of a cat or dog, or on their food or water. If you spray NANO SOMA in your pet’s water, be mindful that its efficacy will begin to drop if it stays in the water for longer than a day without consumption.

We recommend using 2 sprays once/day with a chihuahua and 10 sprays once/day with a horse. These are just guidelines. Go with what you feel. When there is a clear health condition to support the body with, more often as you get started is good. 

You can use the NANO SOMA Liquid topically, though the METASOMER Topical Gel is a better option for topical use.There are some wonderful animal testimonials at http://testimonials.thenanosoma.com, and a collection of these testimonials have been gathered here: Animals and Metadichol.